Samurai Shodown – Bushido Spirit

“Bushido Spirit” (2017). Manga Studio. Client: Fangamer, SNK
“Bushido Spirit” as a shirt design.